rs, 

vis, vissen, visclub, viswedstrijd, zoetwater,
zoutwater, hengelsport, wedstrijd, aas, karper, paling, snoek, baars,


  L A A T S T E   N I E U W S
H E N G E L S P O R T V E R E N I G I N G  '' H E T  L O Z E  V I S S E R T J E ''

 


[01 - 02 - 2018 ]         

Uitnodiging Ledenvergadering 2018

Op vrijdag 23 februari as. houden wij de jaarlijkse ledenvergadering in “Café/zaal De Joosse te Steenbergen (Kaaistraat 12) de aanvang is 19.30 uur. Hierbij bent u van harte welkom!

Agenda:

01) Opening
02) Notulen vorige ledenvergadering
03) Jaarverslag secretaris
04) Jaarverslag penningmeester
05) Verslag en benoeming kascontrolecommissie
06)
Verkiezing bestuursleden: alle leden treden dit jaar af, behalve het in 2017
       toegetreden lid: Monique van den Branden. De aftredende leden stellen
       zich herkiesbaar. U kunt zich bij interesse voor een bestuursfunctie,
       kandidaat stellen. Opgave hiervoor is mogelijk t/m zondag 18 februari 2018
       bij het secretariaat (
m.vandenbranden@hengelsport-hetlozevissertje.nl)
07) Programma 2018
08) Puntentelling zoet en zout, hengelkeuze
09) Wedstrijdleider zout
10) Visparcours Westhavendijk
11) Mededelingen en rondvraag
12) Sluiting

Het jaarverslag van 2017 (zowel van de penningmeester als de secretaris) ontvangt u op de ledenvergadering. Mocht u deze al op voorhand willen inzien, kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar Monique van den Branden (zie mailadres hierboven). U krijgt deze dan per mail toegezonden.

Het bestuur.

 


[22 - 01 - 2018 ]         

Rabobank Clubkas Campagne
Zoals je hieronder kunt zien start de Rabobank dit jaar weer met een actie.

Als jullie onze vereniging een warm hart toedragen, vraag ik jullie om,als je een rekening bij de Rabobank hebt, je als lid van de Rabobank aan te melden, hier zijn geen kosten aan verbonden. Wij hopen dat jullie die kleine moeite willen doen, zodat we de clubkas wat kunnen aanvullen.

Let op: alleen leden van de Rabobank Zuidwest-Brabant mogen stemmen. Als je klant bent ben je niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant
van de bank? Dan kan hij/zij tot en met 1 februari 2018 lid worden en meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap aanvragen kan je
doen via de site van de rabobank via: rabobank.nl/zwb onder de kop 'De voordelen van het Lidmaatschap'.

Leden van de bank ontvangen voor aanvang van de stemperiode  per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van woensdag 4 april t/m maandag 16 april kunnen zij via een stemsite hun stem uitbrengen op de vereniging en/of stichting die zij een warm hart toedragen. Ieder lid ontvangt 5 stemmen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging/stichting uitgebracht worden.

 
Alvast bedankt.

Het bestuur.


Afbeeldingsresultaat voor rabobank clubkas campagne
 

 


[ 05 - 04 - 2016 ]         

HSV ’t BLIEKSKE

JUBILEUMWEDSTRIJD TER ERE VAN HET 60 JARIG BESTAAN

Op zaterdag 7 mei organiseert H.S.V. ’t Bliekske een OPEN viswedstrijd ter ere van het 60 jarig bestaan van de club.

- Locatie: Nieuwe Roosendaalse Vliet
- Uitloten: 7.00 uur in café Gastel Sfeer (Gastelsedijk Zuid 8a Oud Gastel), open 6.30 uur.
- Inschrijfgeld: € 10,-- (jeugd gratis), inleggeld pool: € 5,--
- Aanvang wedstrijd: 8.30 uur tot 12.30 uur. Prijsuitreiking rond 14.00 uur in
Gastel Sfeer
- Vrije hengel
- Inschrijven via hetbliekske@hotmail.nl Info: 06-51251367 of 06-29269858
- Max. aantal deelnemers: 50 personen (VOL=VOL)
- Prijzen 1 op 3 (aantal vakken is afhankelijk van aantal deelnemers)

Reglement

- Verse de vase en gekleurde maden verboden
- Het is niet toegestaan om met 1 hengel te vissen en met een andere te voeren
- Gebruik katapult op eigen risico
- Slechts 1 maal zwaar voeren, bijvoeren enkel cuppen of werppijp/katapult
- De organisatie kan op geen enkele wijze worden aansprakelijk gesteld voor schade, diefstal etc.

 


[ 10 - 04 - 2015 ]         

Beste leden van H.S.V. Het Loze Vissertje,

Hemelvaartsdag 14 mei 2015 organiseert visvereniging 't Schietertje Fijnaart een vrije wedstrijd in de Nieuwe Roosendaalse Vliet.

De wedstrijd duurt van 08:30 uur tot 12:30 uur.
Wedstrijdkaart ophalen aan de waterkant vanaf 07:00 uur tot 07:45 uur.
Deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige vispas.

Inschrijfgeld 10,00 EURO
Hengelkeuze vrij
Er wordt gevist in 2 vakken
Er wordt gevist op gewicht
Maximaal 45 deelnemers ( volgorde van inschrijving, vol=vol )
Prijzen 1 op 5 ( al het inleggeld wordt uitgekeerd )
1e prijs 150,00 euro ( bij voltallige bezetting )
Extra prijs voor de kanjerkoning ( centimeters, aanbieden 1 vis per deelnemer )
Sluiting inschrijving zondag 10 mei 2015.

Opgeven bij Jan Noordijk
Telefoon: 06-10946481
E-mail: jannoordijk@home.nl 

 


[ 31 - 03 - 2014 ]         

Beste leden van H.S.V. Het Loze Vissertje,

Ik heb goed nieuws,door het aftreden van de voorzitter W. v.d. Kasteel kenbaar gemaakt op de ledenvergadering, was dus het voorzitterschap vacant, ondergetekende is vice voorzitter maar voelt zich niet geschikt voor de functie als voorzitter, het bestuur heeft op 17 Maart een vergadering belegd op de ledenvergadering had de heer Ad van Elzakker aangegeven zich beschikbaar te stellen voor een functie in het bestuur, de heer van Elzakker is unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter, daar mogen we best blij mee zijn, want het valt nog niet mee om iemand te vinden voor een bestuursfunctie.

Groetjes.

Toon Vriens

 


[ 11 - 02 - 2014 ]         

Rabobank Clubkas Campagne
Zoals je hieronder kunt zien start de Rabobank dit jaar met een nieuwe actie.

Als jullie onze vereniging een warm hart toedragen, vraag ik jullie om,als je een rekening bij de Rabobank hebt, je als lid van de Rabobank aan te melden, hier zijn geen kosten aan verbonden.

Om mee te kunnen stemmen moet je wel vóór 1 maart zijn aangemeld als lid (dit kun je doen via de site van Rabobank Het Markiezaat) ik hoop dat degene die kleine moeite willen doen, zodat we de clubkas wat kunnen aanvullen.  Alvast bedankt.

Het bestuur.

 


[ 19 - 11 - 2012 ]         

Winnaar "Maden Raden" Formido dag 2012
 
Op de Formido dag konden de klanten het aantal maden raden bij ons tafeltje. Het aantal is exact geraden! 
De winnaar is:

 Dhr. van Boven
 Westhavendijk 78
 Steenbergen

Het aantal maden was 242 stuks.


De winnaar ontvangt binnenkort zijn cadeaubon.

 


[ 14 - 09 - 2012 ]         

Spaar mee!
En spek de kas van uw vereniging.
 
Uw aankopen bij Formido zijn geld waard voor uw vereniging!

Bij elke € 10.- aankoop krijg u één Formidollar, welke u kunt deponeren in de verenigingbuis van uw keuze. Aan de hand van het aantal ingeleverde Formidollars krijgt de vereniging een percentage van de prijzenpot van € 6.000.-

Deze actie is geldig van 24 september t/m 31 december 2012.

 


[ 30 - 08 - 2011 ]         

Heren ik heb een goed bericht.
 
Diegene die in het bezit is van een sleutel van de kleine poort kan vanaf 30 augustus langs de grote poort waar we langs gaan als we wedstrijd vissen (poort D). De heer van Est heeft namelijk het cilinderslot van een kleine poort in de grote poort geplaatst dus over medewerking hoeven we niet te klagen zou ik zeggen. 

Maar beste sportvissers,
Ik hoop wel op jullie medewerking, zet aub geen auto's achter de loodsen als je gaat vissen! De heer van Est heeft aangegeven als ik twee keer moet zeggen tegen iemand je auto staat in de weg is het gelijk over en uit, dus ik hoop op jullie medewerking.

Toon Vriens.

 


[ 04 - 12 - 2010 ]         

Beste jeugd,

Omdat we nog te weinig jeugdleden hebben, om aparte wedstrijden voor te organiseren, hebben we besloten, dat jeugdleden die in competitieverband willen vissen, op de zelfde datums tijd en plaats samen met de senioren mee kunnen vissen. ( wel in een apart klassement )

Jullie moeten wel zelfstandig kunnen vissen, ben je zover nog niet dan moet je iemand meebrengen die je kan begeleiden.

De regels die voor de senioren van toepassing zijn, gelden ook voor jullie. Vooral op tijd aanmelden voor deelname.


Het bestuur.

 


[ 01 - 12 - 2010 ]         

Beste sportvissers,

In 2011 zijn wij als vereniging, weer aan de beurt om het Steenbergs kampioenschap te organiseren.
De wedstrijd “zout” wordt gehouden op 16 april bij Stavenisse van 13.30 t/m16.30 uur.
De wedstrijd “zoet” wordt gehouden op 28 mei aan de West Havendijk van 09.00 t/m 12.00 uur.
Deelname is mogelijk voor alle inwoners en leden van de in Steenbergen gevestigde verenigingen.
Inschrijven voor de wedstrijden kan via e-mail: a.vanloon@hengelsport-hetlozevissertje.nl tot twee weken voor de wedstrijddatum.
De kosten zijn vanaf 18 jaar € 7,50 per wedstrijd en € 3,00 voor de jeugd, je moet wel zelfstandig kunnen vissen.
Zorg wel dat je in het bezit bent van een vispas.
De prijsuitreiking van beide wedstrijden is op 17 juni bij sportpark de Duiventoren Hoogstraat15 Welberg aanvang 20.00 uur.


Het bestuur.

  

vis, vissen, visclub, viswedstrijd, zoetwater,
zoutwater, hengelsport, wedstrijd, aas, karper, paling, snoek, baars,