Laatste Nieuws
Hengelsportvereniging "Het Loze Vissertje"

23 JANUARI 2020  

Uitnodiging Ledenvergadering 2020

Op vrijdag 14 februari a.s. houden wij de jaarlijkse ledenvergadering in
Café / zaal De Joosse aan de Kaaistraat 12 te Steenbergen.
De aanvang is 19:30 uur en hierbij bent u van harte welkom!

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige ledenvergadering
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag penningmeester
 5. Verslag en benoeming kascontrolecommissie
 6. Verkiezing bestuursleden:
    Dhr. M. Baartmans treedt af en stelt zich niet meer herkiesbaar.
    Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden en/of leden
    die hand- en spandiensten willen verrichten.
    U kunt zich bij interesse voor een bestuursfunctie, kandidaat stellen.
    Opgave hiervoor is mogelijk t/m zondag 9 februari 2020 bij het
    secretariaat (m.vandenbranden@hengelsport-hetlozevissertje.nl)
 7. Programma 2020
 8. Visparcours Westhavendijk
 9. Visparcours Middenvest
10. Mededelingen en rondvraag
11. Sluiting

Het jaarverslag van 2019 (zowel van de penningmeester als de secretaris) ontvangt u op de ledenvergadering. Mocht u deze al op voorhand willen inzien, kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar Monique van den Branden (zie mailadres hierboven). U krijgt deze dan per mail toegezonden.

Hopelijk zien we u op de ledenvergadering

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van HSV Het Loze Vissertje

01 FEBRUARI 2018  

Uitnodiging Ledenvergadering 2018

Op vrijdag 23 februari a.s. houden wij de jaarlijkse ledenvergadering in
Café / zaal De Joosse aan de Kaaistraat 12 te Steenbergen.
De aanvang is 19:30 uur en hierbij bent u van harte welkom!

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige ledenvergadering
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag penningmeester
 5. Verslag en benoeming kascontrolecommissie
 6. Verkiezing bestuursleden:
    alle leden treden dit jaar af, behalve het in 2017 toegetreden lid:
    Monique van den Branden. De aftredende leden stellen zich herkiesbaar.
    die hand- en spandiensten willen verrichten.
    U kunt zich bij interesse voor een bestuursfunctie, kandidaat stellen.
    Opgave hiervoor is mogelijk t/m zondag 18 februari 2018 bij het
    secretariaat (m.vandenbranden@hengelsport-hetlozevissertje.nl)
 7. Programma 2018
 8. Puntentelling zoet en zout, hengelkeuze
 9. Wedstrijdleider zout
10. Visparcours Westhavendijk
11. Mededelingen en rondvraag
12. Sluiting

Het jaarverslag van 2017 (zowel van de penningmeester als de secretaris) ontvangt u op de ledenvergadering. Mocht u deze al op voorhand willen inzien, kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar Monique van den Branden (zie mailadres hierboven). U krijgt deze dan per mail toegezonden.

Het bestuur.

22 JANUARI 2018  

Rabobank Clubkas Campagne

Zoals je hieronder kunt zien start de Rabobank dit jaar weer met een actie.
Als jullie onze vereniging een warm hart toedragen, vraag ik jullie om, als je een rekening bij de Rabobank hebt, je als lid van de Rabobank aan te melden, hier zijn geen kosten aan verbonden. Wij hopen dat jullie die kleine moeite willen doen, zodat we de clubkas wat kunnen aanvullen.

Let op: alleen leden van de Rabobank Zuidwest-Brabant mogen stemmen. Als je klant bent ben je niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan hij / zij tot en met 1 februari 2018 lid worden en meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap aanvragen kan je doen via de site van de Rabobank via: rabobank.nl/zwb onder de kop 'De voordelen van het Lidmaatschap'.

Leden van de bank ontvangen voor aanvang van de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van woensdag 4 april t/m maandag 16 april kunnen zij via een stemsite hun stem uitbrengen op de vereniging en/of stichting die zij een warm hart toedragen. Ieder lid ontvangt 5 stemmen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging/stichting uitgebracht worden.

Alvast bedankt!
Het bestuur.

Logo Clubkas Campagne Rabobank

5 APRIL 2016  

Jubileumwedstrijd ter ere van 60-jarig bestaan H.S.V. ’t Bliekske

Op zaterdag 7 mei organiseert H.S.V. ’t Bliekske een OPEN viswedstrijd
ter ere van het 60 jarig bestaan van de club.

- Locatie: Nieuwe Roosendaalse Vliet
- Uitloten: 7:00 uur in café Gastel Sfeer, Gastelsedijk Zuid 8a, Oud Gastel
 (geopend vanaf 6:30 uur).
- Inschrijfgeld: € 10,00 (jeugd gratis), inleggeld pool: € 5,00
- Aanvang wedstrijd: 8:30 uur tot 12:30 uur.
- Prijsuitreiking rond 14.00 uur in Gastel Sfeer.
- Vrije hengel.
- Inschrijven via hetbliekske@hotmail.nl
- Meer informatie: 06-51251367 of 06-29269858.
- Maximaal aantal deelnemers: 50 personen (VOL=VOL)
- Prijzen 1 op 3 (aantal vakken is afhankelijk van aantal deelnemers)

Reglement

- Verse de vase en gekleurde maden verboden.
- Het is niet toegestaan om met 1 hengel te vissen en met een andere
 hengel te voeren.
- Gebruik katapult op eigen risico.
- Slechts 1 maal zwaar voeren, bijvoeren enkel cuppen of
 werppijp / katapult.
- De organisatie kan op geen enkele wijze worden aansprakelijk gesteld
 voor schade, diefstal, etc..

Logo H.S.V. ’t Bliekske